Výcvik psov a obranárske práce so psami

Poskytujeme všestranný výcvik psov podľa požiadaviek psovoda alebo majiteľa psa.

Výcvik základnej ovladateľnosti

- privolanie psa, ovládateľnosť psa na vodidle a bez vodidla, sadni, ľahni u nohy psovoda, vysielanie psa a následné zaľahnutie na povel, odloženie psa v sede, odloženie s privolaním, zákaz nežiaducej činnosti, aport, príprava psov na skúšky, bonitácie, výstavy.

Obranné práce so psom

- obrana psovoda, zadržanie pomocníka, Policajný výcvik psov obranárov, výcvik psov obranárov, stráženie v objekte, špeciálne práce psov podľa požiadaviek psovoda a bezpečnostných služieb, preverovanie obranárov v objektoch rodinných domoch, v ringovom obleku bez rukávu.

Ostatné

- Výcvikové kurzy so psovodmi.

- Poradenstvo v oblasti výberu psa na rôzne účely, sprostredkovanie nákupu psa a možného predaja.

- Poradenstvo v oblasti pomôcok pre výcvik psa, nákup, výroba a oprava špecialnych pomôcok pre výcvik psa.

Viac info

Pre viac info nás môžete kontaktovať.

Kontakt

Fotogaléria

Vidieť viac

Následujte nás